MH-test Sheila

Sheila`s MH-test

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt gjenom at dra sig undan.

Accepterar kontakt untan at besvara. Drar sig inte undan.

X

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Överdrivet kontaktagerande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera forsök att locka. Följer med motvillig.

Följer med, men er inte engagerade i testledaren.

X

Följer med villigt. Engagerar sig i testeldaren.
Följer med villigt, är overdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Handtering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

X

Accepterar. Svarar med kontakt beteende.
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

X

Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, men blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

X

Griper inte, nosar bare på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

X

Biter försiktigt, släpper, håller,men drar inte emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rykker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande

Startar inte.


X

Startar, men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande

Startar inte.

X

Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande

Nonchalerar föremålet.

X

Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande

Nonchalerar föremålet.

X

Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöyningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter. Alt. oro under hela momentet.

X

5a. AVST.LEK
Interesse
Engagera inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

X

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteende.

X

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteende,
under momentets första del.
Visar flera hotbeteende, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

X

Går fram när figuranten er aktiv på linjen. Går fram til den dolda, men talande figuranten.
Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

X

Leker inte, men
visar intresse.
Leker, kan gripa
försiktigt, släpper,
drar inte emot.
Drar emot. Griper direkt.
Kan släppa och
ta om.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper inte.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

X

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

X

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot- beteenden.

X

Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteende og någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.

Går fram när förar sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.

X

Går fram till overallen när förar står bredvid. Går fram till overallen när förar gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo förändring eller undanmanöver.

X

Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxlinge vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående interesse

Visar inget intresse.

X

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

X

Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

X

Går fram till skramlet när föraren
står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo förändring eller undanmanöver.

X

Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

X

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden.

Visar enstaka hot beteenden.

X

Visar flera hot beteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

X

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

X

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregulering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan
flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens hovudbonad.
Går fram til figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.
Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

X

8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakt utan at besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

X

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

X

Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande

Griper inte.

X

Griper inte, nosar bare på föremålet Griper tveksamt eller med framtenderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller som under lek/passivitet. Därefter oberörd.

X

Riktar interess mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, redd. Alt. vill lämna platsen, forsøker fly.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE