KENNEL SHAMEERA

Valpeutvikling

Hovedperiodene til en valp deles opp i:

- Periode 1: Prenatale perioden
- Periode 2: Neonatale perioden
- Periode 3: Overgangsperioden
- Periode 4: Sosialiseringsperioden
- Periode 5: Det juvenile stadiet

- Prenatale perioden
• Har i stor grad vært neglisjert i forskning, men studier viser en stor grad av sammenheng mellom stimuli og atferd
• Stressbelastninger og frykt reaksjoner forut for og under drektighet påvirker valpenes emosjonelle karakter og frykt reaksjon – også som voksne individ.
• Påvirker også kull størrelser.
• Forandringer i emosjonalitet oppstår sannsynligvis som et resultat av mordyrets hormonendringer som følge av stress.

- Neonatale perioden – nyfødt perioden
• 0-14 dager
• Total avhengig av moren
• Hjernen nærmest inaktiv
• Atferd styres utelukkende av enkle reflekser
• Reagerer ikke på syns eller hørsel inntrykk.
• Reagerer på temperatursvingninger og trykk
• Mest mulig ro, og minst mulig forstyrrelse i samspillet mellom mor og valp.
• Ikke tiden å vise fram valpene
• Påvirking fra oppdretter i denne perioden har vist seg at kan ha varig effekt


- overgangsperioden
• 3. leveuke
• Dramatiske endringer for valpen
• Åpner øyne etter ca 14 dager – synet fungerer etter ca 4 uker.
• Åpner øre kanal etter ca 18-20 dager
• Nesen begynner å fungere til å undersøke omgivelsene
• Dramatisk endring i atferd
• Begynner å gå riktig, leke sloss, tenner kommer fram, vokabularet utvikles, læringsevnen utvikles
• Ved tre ukers alder våkner den – da er det en ”riktig” valp

- sosialiseringsfasen – pregningsfasen
• 3-7 uker
• Stor betydning for hundens senere utvikling og oppfattelse av omverden
• En slags fotografering av de individer som opptrer i valpens liv – særlig under lek. Eksponeringstiden er fra 3-7 uker. Filmen fremkalles ved ca 8 uker – og heretter referansen for hundens eget art resten av livet

- sosialiseringsfasen – lærer artstilhørighet
• skal preges på mennesker – betrakte disse som artsfeller
• Håndtering av valpene. Positiv menneskelig alene kontakt
• Andre hunder – søsken lærer hemninger
• ”problem” med enebarn
• konsekvenser av ”dårlig” preging
• mordyrets betydning
• Tisper med uønsket atferd er ikke egnet som avlstispe under noen omstendighet.
- Sosialiseringsperioden
• 7-12 uker
• Den aller viktigste perioden i en hunds liv
• Dannelse av primære sosiale bånd og sterke bindinger til eget art.
• Optimale perioden for sosialisering er fra 6-9 uker
• Sosialiseringsperioden er beste perioden for å introdusere valpen for nye situasjoner.
• - liten frykt reaksjon og usikkerhet.
• - stor nysgjerrighet og læringspotensiale – som en ”svamp”
• Lederpregning og tilknytning til flokkfører
• ”lederen” betraktes som ”gud” og underviser i samarbeide (jakt). Spennende jaktleker hele dagen
• Villighet og lysten til å lære blir grunnlaget
• Motorisk i svært rask utvikling.- Det juvenile stadiey
• 3-24 mnd (+,-)
• Glidende overgang mellom sosialiserings perioden og unghund stadiet.
• Store raseforskjeller på hastighet i utvikling
• Overgang fra unghund til voksen er definert ved kjønnsmodning.
• Rangordning -/ dominasfasen
• 13 – 18 uker
• 1.kritiske fase!!
• Øker mannlig kjønnshormon
• Øket dominans og aggresjon – rangorden etableres.
• Flokken bør ha avklart sin rangorden før den ”riktige” jaktleken begynner.
• Slagsmål, uro og aggressivitet oi flokken grunnet plassering.
• Valpene nærmest ”henger” ved lederen i denne perioden – derfor må hund – fører forholdet stå i hovedfokus.


Flokkdannelse fasen
- 5-7 mnd
• En rolig periode hvor hormonene kommer i balanse
• Rangorden er etablert, og valpen møter andre med større sosial leke atferd.
• Fin tid for grunnleggende trening – i lek.


Pubertetsfasen
- 7-10 mnd
- 2.kritiske fasen!
• Hunden blir fysisk kjønnsmoden – hormonell ubalanse.
• Tispene blir lettere irritabel/ aggressiv
• Dominans/ rangsordensproblemer kan igjen oppstå.
• Har man ikke avklart dette med den dominante sterke hunden tidligere er det nå man skal ”redde stumpene”
• Avledning fremfor vold
• De dominante skal stadig unngå konflikt situasjoner, pga at hormon ubalansen forsterker aggressiviteten men det svake nervesystemet kan ikke makte det.
• Tispene kan bli innbilt drektig.

Dressur perioden
- 10 – 17 mnd
- En super periode for trening av hunden.
- Hormonell balanse og svært lærevillig
- Den fysiske utviklingen gir en viss robusthet og kan tåle mer fysisk belastning.
- Er hunden korrekt utviklet og stimuler kan en mer planmessig trening nå startes


Psykisk kjønnsmodning
- 17 – 24 mnd
- 3 kritiske fase!!
- Perioden kan godt strekke seg lenger
- I vill tilstand starter nå par dannelsen
- Hunder med stor dominans som ikke har fått avklart dette i oppveksten kan nå sette alvor i sine dominanshandlinger
- Kan ta ”kontrollen” i familien
- Dominans svake hunder vil lett oppleve konfliktsituasjoner og en viss forsiktighet skal utvises.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE